Velkommen til oss

Vekst Melhus AS er en arbeidsmarkedsbedrift med utvikling av jobbrelaterte ferdigheter hos mennesker som "forretningside". Våre verktøy er yrkesveiledning, coaching, fagopplæring, arbeidstrening, arbeidsutprøving og samhandling med privat og offentlig næringsliv. Produktene som markedføres på nettsiden vår er i hovedsak produsert av personer med uføretrygd som samtidig har en fast jobb hos oss. Dette utgjør omtrent halvparten av vår forretningsdrift.

 

Den andre halvparten er rettet mot mennesker som på grunn av helseutfordringer må skifte yrke. Ved tett samhandling med næringslivet og karriereveiledning er målet å finne ny jobb og nye arbeidsoppgaver. Våre veiledere har lang erfaring i å finne egnede arbeidsarenaer hvor hver enkelt kan bruke sine jobbmessige ressurser optimalt. 

 

Du finner informasjon om våre produkter og tjenester ved å velge mellom kategoriene i menyen. Ta gjerne kontakt på e-post, telefon eller stikk innom for en prat om du har spørsmål. Vi har også et utstillingslokale der du kan ta et utvalg av våre produkter i øyesyn.

 

Vekst Melhus AS er også på Facebook, finn.no og Instagram. Vi setter pris på tilbakemelding fra deg som kunde om hvordan du opplever møtet med oss.

Om bedriften

Produkter

Kontakt

Arbeid ved Vekst Melhus

Vekst Melhus ansetter mennesker som har en uføretrygd fra NAV. Som ansatt i en arbeidsmarkedsbedrift har man lov å tjene 1G, som fra 1.1.2023 var kr. 118 620,-. Lønnen fra bedriften er innenfor de rammene man har lov å tjene uten at NAV avkorter uføretrygden. De ansatte i «Varig tilrettelagt arbeid» ved Vekst Melhus er i hovedsak organisert i Fellesforbundet, og bedriften har årlige lønnsforhandlinger med fagforeningen. 

 

For deg som kan være interessert i jobb hos Vekst Melhus har vi oppgaver innen følgende «produksjons eller forretningsområder»:

 

Barriere vaskeri: Vekst Melhus vasker tøyet for alle helse institusjonene i Melhus og Midtre Gauldal, lokalt næringsmiddeltilsyn, ett slakteri samt noen overnattingssteder. Her er det fra kundenes side strenge krav til hygiene. Vi må ovenfor våre kunder dokumentere gode rutiner og sikker kvalitetskontroll med hensyn på hygiene. Her er det ett sosialt, trygt og godt arbeidsmiljø.

 

Hjelpemiddel lager: Vekst Melhus drifter korttids hjelpemiddel lager for distriktet Nedre Melhus. Oppgavene her er renhold av utstyr, noe enkel reparasjon, kartotek- føring av utlånt utstyr, noe utkjøring / innhenting av utstyr osv. Oppgaver for ordensmennesker.

 

Postverter Buen Helse og omsorgssenter: Vekst Melhus ønsker å bistå Melhus kommune i jobben med å gi god eldreomsorg. Vi har ikke krav til helsefaglig utdanning for våre postverter. Postvertene utfører arbeid tilknyttet måltider, logistikk orden og omsorg uten formelt krav til utdanning. Om du ønsker å jobbe som postvert så ta kontakt så organiserer vi ett møte på Buen slik at du får bedre innsikt i oppgavene og hva som forventes av rollen. 

 

Snekkerverksted: Vekst Melhus as har hatt ett avansert snekkerverksted. Vi har nå trappet ned på store deler av den aktiviteten. Vi produserer fortsatt type utebenker, søppelkasseskur og «Bærekraftskasser» som er avbildet på hjemmesiden.

 

Vaskeri for matter, mopper, kluter og arbeidstøy: Vekst Melhus vasker og leier ut matter, mopper og kluter for bedriftskunder i Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkland. I tillegg vasker vi kjeledresser og annet arbeidstøy for bedrifter. Så har vi samarbeid med Storvask i Trondheim om vask av disse produktene i resten av fylket.       

 

Sjåføroppgaver: Våre sjåfører henter hver dag inn tøy for vask fra kundene. De bringer ut rene produkter fra barriere vaskeriet, de kjører medisin fra Apotek 1 til butikkutsalg og institusjoner i Melhus kommune (7 faste ruter pr uke) samt en rute direkte hjem til privatkunder i partallsuker. De distribuerer daglig mopper, matter og kluter til bedrifts kunder, og transporterer ferdig vaskede produkter hver morgen opp til Storvask på Tiller for videre distribusjon fra dem. De første rutene starter her kl. 06 00 hver morgen. De siste rutene er ferdig mellom kl. 15 00 og

15 30. hver dag.  

 
Vi har behov for flere ansatte på flere områder. Om du kan tenke deg å jobbe ved vekst Melhus så kontakt oss enten på post@vekstmelhus.no telefon 72 87 92 10 eller ring daglig leder Hans Inge Andersen direkte så avtaler vi en omvisning slik at du lettere kan se om vi har jobb som passer for deg.