Om bedriften

Vekst Melhus AS er en arbeidsmarkedsbedrift, opprettet, og eid av Melhus kommune. Bedriftens formål er å bistå mennesker i randsonen av arbeidsmarkedet med jobb og kompetansehevende tiltak som styrker den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet.De mulighetene vi har for å bistå deg er via et samarbeid med NAV og samarbeid med Sør- Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg tilbyr vi kurs, både til enkeltpersoner og bedrifter. Vi kan tilby gunstige kurs til bedrifter som ønsker å heve basiskompetansen til deler av sin ansattegruppe via vårt samarbeid med Kompetanse Norge.

Vekst Melhus tilbyr også en del varer og tjenester innen catering, møbler- / trevareproduksjon, produksjon av Taxi- skilt og vaskeritjenester etc.