"Vi skal videreutvikle mennesker" 

Om oss

Vekst Melhus AS er en arbeidsmarkedsbedrift, opprettet, og eid av Melhus kommune. Vår hovedoppgave er å bistå mennesker som ønsker bistand til å  delta aktivt i arbeidslivet, få kompetanseheving og finne rett vei å gå med tanke på helse- eller sosiale utfordringer. Vi forstår at livet ikke trenger å være "A4", og har stort fokus på å finne mestringsfølelsen.  

 

Vårt formål er å tilby tjenester og produkter innenfor integrering, rekruttering, omstilling og kompetanseheving til arbeidslivet. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærene utbytte. Økonomisk overskudd som skapes skal bli i selskapet og komme de yrkesvalghemmede til gode.

 

Vi tilbyr også en del varer og tjenester innen catering, møbler- / trevareproduksjon, vaskeritjenester og andre praktiske oppdrag.

 

Vi skal videreutvikle mennesker!

 

Vårt tiltaksarbeid skal medvirke til at tiltaksdeltakere og ansatte gjennom kontinuerlig utvikling, mestring og læring får en bedre hverdag.Våre deltakere skal kunne vise til målbar utvikling av jobbrelevante ferdigheter, og skal oppleve økt mestring og ansvar i sitt arbeid


Våre verdier skal styre hvordan vi utfører våre tjenester, og hvordan vi forholder oss til våre medarbeidere, eksterne samarbeidspartnere og andre. Verdidokumentet er et arbeidsverktøy som skal brukes i arbeidshverdagen.

Raushet

Ved Vekst Melhus respekterer vi hverandre og er inkluderende. Raushet betyr å gi av seg selv, dele erfaring og kunnskap med andre. Bruke tid til å få andre til å bli bedre. Å gi raushet til andre gir deg selv positive erfaringer i retur.

Tydelighet

Ved Vekst Melhus har vi klare retningslinjer for hver enkelt, men innenfor trygge rammer. Hos oss mener vi at tydelig kommunikasjon skaper trygghet hos den enkelte. Vi skal ha forventninger og krav til hverandre, da vi mener dette skaper utvikling.

Mestring

Ved Vekst Melhus legger vi til rette slik at alle skal kunne utvikle seg og nå sine mål. Mestring skaper og øker motivasjonen. Hos oss legger vi til rette for at alle skal føle mestring ved å bistå dem i å sette realistiske mål.

 

" Raushet og tydelighet gir mestring "