Eksamensforberedende kurs for voksne

 

Invia Vekst as er ett selvstendig selskap, etablert for å drive kompetanseheving slik at ufaglært personell skal kunne ta fagbrev i sine fag. Vi har lang erfaring med å utdanne “Helsefagarbeidere” og “Barne og ungdomsarbeidere".

Vi leverer språkopplæring til bedrifter som har fremmedspråklige arbeidere ansatt. Disse kursene finansieres ofte av HK dir. etter felles søknad fra kursleverandør og bedrift. Det samme gjelder andre kurs i basisferdigheter som kurs i digitale ferdigheter etc.  

 

 

Kurs for kommunalt ansatte

Vi tilbyr kurs for ansatte i Melhus Kommune ved etterspørsel. Vi har blant annet hatt den glede å gjennomføre kurset " Aldring og psykisk utviklingshemning" for flere enheter i kommunen. Vekst Melhus kan ved forespørsel arrangere andre typer kurs og vi vil gjerne bistå så mye som vi kan med vår kompetanse.