Om bedriften

Nyhet!

Vi tilbyr nå vindusomramminger og vårt utvalg ser du på: http://vekstmelhus.no/index.php/vo

Vekst Melhus AS er en av landets 220 vekstbedrifter, og er godkjent tiltaksarrangør for NAV. Noe av vårt utviklingsarbeid med mennesker foregår i  bedriftens egne produksjonslokaler på Søberg i Melhus, men en stor del foregår hos våre samarbeidspartnere i ordinære bedrifter i Melhus og Trondheimsområdet. Vår viktigste oppgave er å bidra til personlig vekst og utvikling gjennom aktivitet og arbeid med mål om ordinær jobb.

Vi er en aktiv arbeidsmarkedsbedrift og har moderne produksjon med forretningsvirksomhet på flere arenaer: kontor- og kantinedrift, vaskeri og møbelproduksjon, maling og sprøytelakkering. Vi har dyktige og erfarne medarbeidere, og er kjent for å levere produkter og tjenester med høy kvalitet. Bedriften eies av Melhus kommune.

Vekst Melhus AS er tilknyttet Norske Vaskerier SA og Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene, ASVL.

 

Bildet viser et utsnitt av et kunstverk