Eksamensforberedende kurs for voksne

Kompetanse Norge

Vårt samarbeid med Kompetanse Norge gjelder kurs og kompetansehevende tiltak i bedrift. Målgruppen er ansatte som har behov for grunnleggende kompetanseheving i den jobben de står i. Det kan være begrensede datakunnskaper hos for eksempel butikkansatte, helsepersonell, eller barnehageansatte. Det kan være manglende språkforståelse hos industriarbeidere med en fremmedspråklig bakgrunn eller det kan være basisopplæring i norsk eller matematikk. Vi ønsker gjerne kontakt med bedrifter som har ansatte med et behov for kompetansepåfyll. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

En heving av ansattes kompetansenivå vil gjøre det lettere å takle omstillinger og krav i arbeidslivet. Dette kan også gi ansatte bedre grunnlag for å ta fagbrev eller annen type opplæring

Ta kontakt med oss om samarbeid eller informasjon, vi kommer gjerne en tur!

Kurs for Melhus Kommune

Vi tilbyr kurs for ansatte i Melhus Kommune ved etterspørsel. I 2018 har vi den glede å gjennomføre kurset " Aldring og psykisk utviklingshemning" for flere enheter i kommunen. Vekst Melhus kan ved forespørsel arrangere andre typer kurs og vi vil gjerne bistå så mye som vi kan med vår kompetanse.