Arbeid og tiltak

Samarbeid med NAV om tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening)

AFT (Arbeidsforberedende tiltak) er tiltak for deg som har helseutfordringer, og av den grunn må skifte yrke eller finne tilpassinger for å returnere til yrkeslivet. Tilbudet i dette tiltaket skal være individuelt tilpasset.

 Individuell tilpasningen kan inneholde:

  • Yrkesveiledning i forhold til hvilket nytt yrke du ønsker å satse på.
  • En del må, etter lang tid ute av arbeidslivet få kartlagt hvordan helsen responderer når de på nytt starter i arbeidslivet. En utprøving av dette kan gjøres i våre produksjonslokaler på Søberg, eller hos våre samarbeidsbedrifter ute i næringslivet.
  • Veiledning for å overvinne helsemessige utfordringer. Vi har fysioterapeut som kan veilede i forhold til riktig helsefremmende tiltak.
  • Noen må heve sin kompetanse, og behøver veiledning i denne prosessen.

De som benytter seg av AFT- tiltaket er i en endringsprosess i livet. En grunnleggende tanke i tiltaket er at deltaker, sammen med veileder, legger planer for arbeidsutprøving, kompetanseheving, helsefremmende tiltak, eller andre tiltak for å få nytt innpass i arbeidslivet.

En viktig suksessfaktor er at deltaker selv er aktiv og førende i denne prosessen.

Søknad til dette tiltaket gjøres gjennom NAV.

Samarbeid med NAV om Varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd

 Tiltaket VTA står for Varig tilrettelagt arbeid. Her kan vi tilby fast arbeid til personer som har uføretrygd som hovedinntektskilde. Våre ansatte VTA- tiltaket jobber med produksjonsoppgaver i våre lokaler på Søberg.

Søknad til dette tiltaket gjøres gjennom NAV.Samarbeid med fylkeskommunene om praksiskandidater, lærekandidater og lærlinger

Vårt samarbeid med er på to områder. Vi er registrert som utdanningstilbyder og driver undervisning i fagene Barne- og ungdomsarbeider og Helsefagarbeider. Dette er undervisning rettet mot personer med erfaring i fagene som ønsker å ta fagbrev og som gjerne allerede er i jobb. Tilbudet med kurs kan utvides ved etterspørsel og det er bare å ta kontakt om du lurer på noe med andre fagtilbud. Fagopplæringen er godkjent for Statens Lånekasse.

Vi samarbeider også med Sør- Trøndelag Fylkeskommune i forhold til elever som vil være lærekandidater. Det er elever på yrkesfaglig studieretning som av ulike årsaker ikke mestrer å ta et fullstendig fagbrev. Vi tilrettelegger i opplæringssituasjonen slik at lærekandidatene får en så godt tilrettelagt opplæring som mulig. De fleste av våre lærekandidater får sin opplæring i andre bedrifter enn Vekst Melhus, men med oppfølging/ tilrettelegging fra oss. Eksempelvis ønsker du å bygge kompetanse innen salg/ service, så kan en dagligvarebutikk være opplæringsarena. Ønsker du opplæring som maskinfører, så kan en entreprenør, eller et grustak være din opplæringsarena. Vekst Melhus AS samarbeider da med lærebedrift og lærekandidat om måloppnåelsen innen faget. Vi sikrer at nødvendig tilrettelegging blir gitt.